BAYRAMIC FM - BAYRAMİÇ
BAYRAMİÇ

Bayramiç ve yöresinin geçmiş çağlarda Troia krallığının sınırları içersinde olduğu bilinmektedir.  İlçe merkezinin bu dönemlerine  ilişkin bilgiler, bugün ilçe sınırları içinde kalan bazı eski yerleşim  merkezlerinden elde edilmektedir. Bunlardan en önemlileri arasında  Troas bölgesinde, bugünkü Kurşuntepe yakınları ve Skamondros  (Eski menderes) çayı vadesindeki eski bir Aiolya yerleşim yeri olan  Skepsis'Evciler) ve Akpınar, Çaldağ köyünde bulunan Kiemalılar'ın kurduğu bir koloni olan Kebren (Akpınar) bulunmaktadır.  Pers  egemlenliğine ve daha sonra da sparta istilasına uğrayan kent,  halkının Alexandreia -Troas'a göç etmesiyle boşalmıştır. 1356 yılında  Osmanlılar, bugün Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına  alınan. Restorasyonu yaptırılan ve halk arasında "Hadımoğulları  konağı" olarak tanınan binayı yaptırmışlardır. 

Harita üzerinden seçiminizi yapın . . 
Akpınar Çaldağ  köyünde, adını Priamos'un oğlu Kebrianos'tan aldığı söylenen, M.Ö.  V.yüzyılda büyük ün kazanan ancak M.Ö.III. yüzyılda tamamen  boşalan, Kebren Antik şehri ile Kurşunlu köyündeki, yazılı   kaynaklara göre etrafı yüksek surlarla çevrili bir kale ve Athena  Tapınağı'nın olduğu bildirilen Skepsis kentinin kalıntıları, ilçemizdeki antik yerleşme merkezleridir.Ancak yörede yeterli bir araştırma yapılmadığı için önemli bir antik yerleşim bölgesi olan Bayramiç ve civarı hakkında başka bir bilgi  bulunmamaktadır.Osmanlı dönemi yapıları arasında Tepe Camii, Taşköprü Camii, Hadımoğlu Konağı ve taş köprü sayılabilir
HADIMOĞLU KONAĞI
17. yüzyılda Konya'nın Hadim kasabasından gelerek, Bayramiç'e yerleşen Mustafa ve Ahmet isimli iki kardeş  burada dabaklık yapmaya başlamışlardır. Kısa bir sürede zengin olan kardeşler, zamanın hükümetinden Bayramiç sancaktarlığı'nı  almışlardır. Hadimoğlu konağı, bu sancakta kardeşlerden kalan ve günümüze kadar fazla tahrip olmadan gelebilen en güzel sivil mimarlık  örneklerinden binidir.  Binanın bazı yerlerinde Bayramiç ilçesine 14.km. uzaklıkta yer alan Kurşunlu tepe üzerinde Skepsiz Antik  kentinden gelen mimari parçalar dekorasyon unsuru olarak kullanılmıştır. İç ve dış cepheler tamamen resim, fresk, alçı süsleme ve ahşap  oymalarla tezyin edilmiştir.  1973 yılında, bina, varislerden hazinece satın alınmış, bilahare Kültür Bakanlığana devredilmiştir. 1996 yılında  Bayramiç Kaymakamlığına tahsis edilen konak, "Türk Evi-Etnografya Müzesi" olarak Çanakkale Valiliğince gösterime arzedilip, Bayramiç halkına armağan edilmiştir.
KAZDAĞI (AYAZMA)
Bayramiç ilçesi, Evciler köyünden sonra 5 km. mesafededir. Kazdağına özgü uzun ağaçları, gürül gürül akan soğuk suları ve piknik yerleri ile ilimizin en güzel mesire yerlerinden birisidir. Kazdağında (Ayazma) her yıl Ağustos ayı içinde geleneksel Kazdağı güzellik yarışması  düzenlenmektedir.  Troya bölümünde geniş ayrıntıları ile incelediğimiz Antik mitolojiye sahne olan Kazdağı ile ilgili güzel bir efsane  anlatılır. Edremit'in Güre köyünde Sarıkız adında çok güzel, iyi yürekli yardımsever bir kız yaşardı. Onu çekemeyenlerin iftiraları sonucu babası Sarıkız'ı 5-10 kazla birlikte Kazdağına bırakır. Uzun bir zaman sonra baba kızını görmeye gelir. Dağta abdest almak için kızından  su ister. Sarıkız dağın tepesinden elini körföze uzatarak tasını doldurunca kızının erdiğini anlar. Sırrı anlaşılınca Sarıkız oracıkta can verir. Buna çok üzülen babası da başka bir tepede can verir. Bu rivayete göre İda dağı, Kazdağı, dağın doruğu Sarıkız tepesi, babasının öldüğü  yer de baba dağı diye anılır.
KÜLCÜLER KAPLICASI
Bayramiç ilçesinin 18 km. doğusundadır. Kapılacada kür için banyo ve havuzlar vardır.  Kaplıca suları sodyum sülfatlı, kükürtlüdür. 29      derece ile 34.5 derece sıcaklıkta olan kaplıca da, 8.7 ile 14.1 oran değerinde radyoaktivite bulunmaktadır.  Romatizmal, cilt, nefrit, kadın,    solunum yolu hastalıkları ile felçlerde olumlu etki yapar.
BAYRAMİÇ
Ottoman forces under Ahi Hızır Emir Bey first settled around Bayramiç when they were marching towards the European side of the Dardanelles. As the place was used for the celebration of holy Days and Feasts (Bayrams), the town became known as  'Bayram Içi' or 'Bayram için', later shortened to 'Bayramiç'. It became a headquarters for Turkish commanders en route to Rumeli  (Turkey in Europe).

In 1691, two brothers, Mustafa and Ahmet from Hadim in the province of Konya, settled in Bayramiç and built the mansion with the prominent ornamentation known locally as 'Hadimoluları Mansion'. Today this building is a conservation area and is being  restored by the Ministry of Culture.  The thermal spring of Külcüler is about 18 km to the east of the town.

HADIMOĞLU MANSION

Coming from the town of Hadim in the 17th century, Mustafa and Ahmet settled in Bayramiç and here started to produce plate- racks. In a short time the brothers became rich and from the government of the time they took the standard- bearer ship of  Bayramiç. The Hadimoğlu Mansion of thi brothers has survived up till today without much damage and is one of the most beautiful examples of Ottoman civic architecture. In some parts of the building, architectural components used as decorative  elements were taken from the ancient city of Scepsis on Kurşunlu Tepe 14 km from Bayramiç. The interior and exterior fronts are completely adorned with pictures, frescoes, plaster decoration and wooden carvings. In 197, the building was bought from the heirs by the government and after- wards became the responsibility of the Ministry of Culture. The mansion was given as a gift to  the people of Bayramiç at the request of the governor of Çanakkale and is now a "Turkish Domestic Ethnological Museum", allocated to the district governorship of Bayramiç in 1996.

AYAZMA and MOUNT IDA (KAZDAĞI)

 Ayazma is on the lower slopes of Mount Ida in the district of Bayramiç, 5 km along the road after the village of Evciler. With its tall trees peculiar to Mount Ida, its bubbling coll- flowing waters and idyllic picnic spots, it is one of the most beautiful excursion  places in the province. Every year in August the traditional Mount Ida Beauty Contest is organized at Ayazma, recreating the  famous event from mythology. There is a moving legend told about Mount Ida, the setting for many mythological events during  the Trojan War. In the village of Güre near Edremit lived a beautiful, kind, fair-haired girl called Sarıkız. But as a result of  malicious gossip about Sarıkız, her father could bear the innuendo and rum ours no longer and abandoned Sarıkız with 5-10  geese up on Mount Ida. After many years had passed, the father went to see his daughter. When they met, he asked for water to perform his ablutions. Sarıkız filled his bowl with water by extending her hand form the top of the mountain down to the Gulf of  Edremit far below and the father realized at that point that his daughter had attained saintliness. Just after this miraculous event had taken place and its significance understood, Sarıkız died. Her father, greatly grieved at this, also gave up his life, on a different hilltop. According to this tale, Mount (Kazdağı, meaning 'Geese Mountain') has as its summit Sarıkız Peak while the  place where her father died is remembered as Baba Da (Father Peak). 

KÜLCÜLER THERMAL SPRINGS

These are 18 km to the east of Bayramiç. At the springs there are curative baths and polls. The waters of the spring are sulphurous and contain sodium sulphate. The springs, which have a temperature of between 29 and 34.5 degrees Celsius, have a  radioactivity rating of between 8.7 and 14.1 The spa is beneficial for rheumatism, skin complaints, nephritis, women's and  respiratory illnesses and paralysis conditions.

 

Bugün 5 ziyaretçikişi burdaydı!
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol